Home

HOOGWAARDIGE OPSLAG:
KEUZES, KANSEN EN UITDAGINGEN BIJ DEPOTBOUW

Op 18 februari 2020 zal het symposium “Creating Storage for Cultural Heritage Hoogwaardige opslag: keuzes, kansen en uitdagingen bij depotbouw” plaats vinden in Beeld en Geluid Den Haag (voorheen bekend als COMM)
Op dit symposium zullen thema’s rond het tot stand komen van depotgebouwen bespreekbaar worden gemaakt. Dit zal gebeuren door diverse sprekers, verdiepende parallelsessies en ter afsluiting een paneldiscussie waarin wordt gekeken naar de toekomst van het depotgebouw.  Het symposium biedt een platform om in gesprek te gaan over depotgebouwen, inclusief soorten depotmodellen, de aanbestedingsprocessen, de financiële- en de gebruikerskant.

Thema’s die aan bod zullen komen:

 • Typen depotgebouwen
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Aanbestedingsproces en financiering
 • Automatisering in depots
 • Kwaliteitsstandaard van depotgebouwen
 • Architectuur en bouwproces
 • Depotgebruikers
 • De uitdagingen van een gedeeld depot

voor wie

Iedereen die in aanraking komt of zal komen met de beleidskant/ ontwerpen/ regelgeving en andere keuzes met betrekking tot de opslag van museale/ archeologische/ archivale collecties. Zoals beleidsmedewerkers/ directies van fondsen, overheidsinstanties zoals gemeenten, musea, archieven, maar ook architecten, onderzoekers en organisaties die zich bezighouden met de opslag van erfgoedcollecties.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden  via onderstaande aanmeldknop.

KaartenPrijs excl. btwPrijs incl. 21% btw
Standaard ticket € 250,00 € 302,50

MELD U DIRECT AAN

Laatste kaarten zijn nog beschikbaar

Dagprogramma

9.00 Inloop
9.30 Introductie
9.50 Plenaire sessie
10.45 Koffiepauze
11.15 Plenaire sessie
12.45 lunch

13.45 Parallelsessies 
14.45 Koffiepauze
15.15 Paneldiscussies
16.00 Samenvatting en dankwoord 17.00 Nazit en borrel

Plenaire sessies

Morten Rhyl-Svendsen, Associate professor at the department of The Royal Danisch Acadamy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark
Dr.ir. Morten Rhyl-Svendsen staat aan de basis van de ontwikkeling van het Deense depotmodel. Het Deense depotmodel is een duurzame oplossing voor de opslag van archiefmateriaal. Het model is een passief depotgebouw, zonder actieve klimaatinstallaties. Hij zal uitleggen wat dit model precies is en hoe het in zijn werk gaat op 18 februari. Rhyl-Svendsen is expert op het gebied van museum en archief klimaten, preventieve conservatie, en energie gebruik van museum/depot gebouwen.

Hedy d’Ancona, oud-minister Minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hedy D’ Ancona is een sociologe, politica en feministe en was in de jaren negentig Minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; destijds introduceerde zij het Deltaplan. Met haar zullen we terugblikken op het Deltaplan voor het Cultuurbehoud en de gevolgen van dit Rijkssubsidiebeleid op het collectiebeheer van erfgoedinstellingen in Nederland.

Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans van Beuningen
Sjarel Ex is sinds 2004 directeur van het Museum Boijmans van Beuningen. Hij studeerde kunstgeschiedenis en was in de jaren tachtig verbonden met de Vrije Universiteit van Amsterdam als onderzoeker. Van 1988 tot 2004 was hij directeur van het Centraal Museum Utrecht. Het museum Boijmans van Beuningen is op dit moment bezig met de bouw van een uniek depot dat in 2021 haar deuren zal openen. Ex zal spreken over de bouw van dit bijzondere spiegelende depotgebouw en de toegankelijkheid van de collectie voor het publiek.

Bart Ankersmit, Senior Researcher bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Dr. Ankersmit promoveerde op het gebied van scheikunde en ging in 1996 werken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2009 publiceerde Ankersmit het boek Klimaatwerk, Richtlijnen van het museale binnenklimaat en in 2016 het boek Managing Indoor Climate Risks samen met Marc Stappers. Ankersmit zal op dit symposium zijn kennis delen over zijn meest recente onderzoek rondom de verschillende typen depots in Nederland.

Parallelsessies

In het programma zullen in de namiddag parallelsessies plaatsvinden ter verdieping. Op deze manier hopen wij beter aan te sluiten op de praktijk en uw eigen situatie. U kunt kiezen voor twee sessies, deze zullen achter elkaar plaatsvinden en 25 minuten duren. Wij zullen proberen u bij de gewenste sessie in te delen, maar bij een onevenwichtige verdeling is het mogelijk dat u bij een andere sessie wordt ingedeeld. Wij vragen u daarom een top 4 samen te stellen bij het invullen van het inschrijfformulier.

Sprekers die u kunt verwachten:

 • Foekje Boersma
 • Wim Hoeben
 • Duzan Doepel
 • Jaap van der Burg
 • Marco Martens
 • Greet De Saedeleer

Optie 1:
Kansen en uitdagingen met betrekking tot duurzame depots

Wat zijn de mogelijkheden bij het controleren van het binnenklimaat in depots? Tijdens deze sessie wordt door een klimaat-expert gereflecteerd op de toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimatisering, en de kansen die deze ontwikkelingen bieden op het gebied van duurzaamheid.

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Klimaat en klimaatinstallaties

Optie 2:
Aanbesteding en financiering binnen het bouwproces van depots

In deze sessie wordt door experts ingegaan op de gang van zaken bij het uitzetten van de vraag voor een nieuw/ vernieuwd depotgebouw. Hoe werkt de start met de aanbestedingen en het daaropvolgende proces? Daarbij wordt ingegaan op de rol die zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer hebben binnen de aanbesteding- en vergunningprocedure en het bouwproces. 

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • Aanbestedingsproces en financiering
 • Beleid en regelgeving
 • Rolverdeling binnen het bouwproces

Optie 3:
Ingebruikname van (archief)depots en robotisering mogelijkheden

Een onderzoeker zal de toepassingen en mogelijkheden tot robotisering in depots met de deelnemers onder de loep nemen. Een kijkje in de nabije toekomst of nog heel ver weg? 

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • Duurzaamheid
 • Automatisering in depots
 • De gebruikerskant van depots
 • Archiefdepots/ robotisering depots

Optie 4:
De rol van de architect

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de visualisatie en verwezenlijking van de functionele, financiële en esthetische wensen van de opdrachtgever. Wat is de rol van de architect binnen het bouwtraject en met welke eisen en randvoorwaarden (en zo nodig extern specialisme) moet tijdens de ontwerpfase rekening worden gehouden.

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • De rol van de architect
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Architectuur en bouwproces

Optie 5:
Het depot en de plaatsing van het object

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de rol van beheer en behoud bij het bouwen van een depot. De kansen en uitdagingen bij grootschalige verplaatsing van collecties worden besproken waarbij het collectiemanagement het individuele object niet uit het oog mag verliezen. 

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • De gebruikerskant van het depot
 • De plaatsing van het object – conservering

Optie 6:
Organiseren van een gedeeld depot

Het bouwen van een nieuw depot biedt de mogelijkheid om collecties van verschillende instellingen/ particulieren in beheer samen te voegen in een gezamenlijk depot. Wat zijn de voor- en nadelen bij het delen van een depot, wat zijn de belangen en hoe werkt het met betrekking tot financiering, beleid, regels met betrekking tot personeel en benodigdheden?

Thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze sessie zijn onder andere:

 • Beleid en regelgeving
 • De gebruikerskant van het depot
 • De uitdagingen van een gedeeld depot

Contact

Locatie
Beeld en Geluid Den Haag
Zeestraat 82
2518 AD Den Haag

Routebeschrijving vindt u hier.

Dutch Conservation Group B.V.
Industrieweg 13
2382 NR Zoeterwoude
Nederland

KvK 271456956
BTW NL 808483699B01

edu@helicon-cs.com
+31 (0)71 30 30 940

Mede mogelijk gemaakt door:

Georganiseerd door: